Dấu Chân Trên Cát – Nguyên Phong

148.000

“Thiếu tình thương là thiếu hiểu biết, và khi đã không hiểu biết thì con người không thể cảm thông được với nhau mà chỉ thấy những khác biệt sai trái.

Chính quan niệm về sự khác biệt này làm nảy sinh sự bất đồng rồi đưa đến thù hận, chiến tranh. Để giải quyết nó, người ta cần biết thay đổi chính mình chứ không thể đòi hỏi người khác phải thay đổi được.”

Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng > 500.000
Dấu Chân Trên Cát – Nguyên Phong

148.000