Giới thiệu

CHÚNG TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ

– Thấy từng đứa trẻ được đọc Nhân Quả – Đạo Đức từ nhỏ, được bố mẹ cùng hỏi con về các câu Nhân Quả, về từng tấm gương Vĩ Nhân.
– Được thấy trẻ tự biết điều gì đúng đắn và hướng thiện để làm.
– Trẻ được phát triển Tư duy rất sâu sắc và thực tế.
– Bởi Tư duy Nhân Quả là tư duy quan trọng nhất trong các loại tư duy, nó giúp chúng ta tìm về cốt lõi của sự vật hiện tượng.
– Giúp chúng ta định hướng được tương lai bởi chính cách gieo nhân trong hiện tại.

Trích “gnh.vn”