Sách tương tác Chơi mà học cùng Rùa Panna

90.000

Nội dung sách gồm:

  • 21 thử thách là 21 hoạt động ý nghĩa mỗi ngày cho cả gia đình.
  • Kích thích sự phát triển tư duy nhân quả.
  • Tăng Khả năng quan sát, quản lý cảm xúc.
  • Truyền cảm hứng từ những gương vĩ nhân.
Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng > 500.000
Sách tương tác Chơi mà học cùng Rùa Panna

90.000