Trưởng thành cùng vĩ nhân

TRƯỞNG THÀNH CÙNG VĨ NHÂN

RA MẮT 6 TẬP ĐẦU TIÊN

CÁC VỊ VUA VÀ LÃNH TỤ

Các vị vua Nhà Lý

Triều đại hùng cường bậc nhất lịch sử Việt Nam

Alexander Đại Đế

Chiến thần huyền thoại bách chiến bách thắng

Tần Thủy Hoàng

Hoàng đế với bí ẩn ngàn năm chưa có lời giải

Nelson Mandela

Vị lãnh tụ vĩ đại với 27 năm ngục tù

Benjamin & Washington

Vị lãnh tụ không chức danh của “xứ cờ hoa” và tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ

Abraham Lincoln

Người hùng xoá bỏ chế độ nô lệ

“Trưởng Thành Cùng Vĩ Nhân”
Từ lòng hiếu kỳ đến những thành công vĩ đại

ĐẶT SÁCH NGAY

Cùng khám phá thế giới diệu kỳ bên trong bộ sách nhé!