Trở Về Từ Cõi Sáng – Nguyên Phong

98.000

“Sự khổ sở chỉ bắt nguồn từ những đam mê xây dựng trên căn bản xác thịt, trên thể vật chất.

Nếu biết kiềm chế những cảm giác này thì họ bớt đau khổ hơn vì nguyên nhân của đau khổ bắt nguồn từ ham muốn. Khi hết ham muốn thì đau khổ cũng chấm dứt ngay.”

Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng > 500.000
Trở Về Từ Cõi Sáng – Nguyên Phong

98.000