Đường xưa mây trắng – Thích Nhất Hạnh

280.000

Những đau khổ hôm nay có thể rửa sạch được những đau khổ của ngày qua. Chịu đựng đau khổ trong tình thương và tỉnh thức là một thứ tịnh thủy mầu nhiệm có thể xóa bỏ tất cả oán thù trong muôn kiếp.
Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng > 500.000
Đường xưa mây trắng – Thích Nhất Hạnh

280.000