Minh triết trong đời sống – Nguyên Phong

108.000

“Hiện tại là tất cả những gì chúng ta đang có, tất cả những gì chúng ta hiện hữu. Quá khứ chỉ là kỷ niệm, tương lai chỉ là tưởng tượng. Duy chỉ thực tại là hiện tại mà thôi. Hãy biết cách sống cho ra sống rồi anh sẽ giải quyết được tất cả”.
Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng > 500.000
Minh triết trong đời sống – Nguyên Phong

108.000